PRODUKTION

Box2_web

Produktion Bergkrossprodukter

Vi producerar ett stenmaterial som hämtas ur berg. Ur berget sprängs sten loss och krossas därefter till olika storlekar som sedan siktas och blandas till olika fraktioner och produkter. Bergkrossprodukter används som basmaterial i all bygg- och anläggningsverksamhet, som till exempel fyllnadsmaterial, bärlager under vägar och järnvägar, slitlager och dränering.

3,4

Mobila krossar och siktar

Norrvidinge erbjuder krossning av riven betong och asfalt med mobil maskinpark. Vi producerar exempelvis för återanvändning som överbyggnadsmaterial. I maskinparken finns även sikt och sorteringsverk för framsortering av grus-, bergkross- och jordmaterial i olika fraktioner. Se även www.norrvidinge.se.

 

FÖRSÄLJNING TOLLARP

Linderödsvägen 307
298 91 Tollarp
Tel. 0200 – 777 166

Öppettider:
Vardagar: 07.00 – 16.00
Helger: stängt

FÖRSÄLJNING HELSINGBORG

Bunkagårdsgatan 4
253 68 Helsingborg
Tel. 0200 – 777 166

Öppettider:
Vardagar: 07:00 – 16:00
Lördagar: 10:00 – 14:00,
(april – oktober).

FÖRSÄLJNING BILLEBERGA

Fabriksvägen 3
268 73 Billeberga
Tel. 0200 – 777 166

Öppettider:
Vardagar: 07:00 – 16:00
Lördagar: 09:00 – 13:00,
(april – oktober).

FÖRSÄLJNING LUND

Pumpvägen 12
247 50 Dalby
Tel. 0200 – 777 166

Öppettider
Vardagar: 07.00 – 16.00
Helger: stängt